网易ad>t:l at:l-im fl illow:h iute iuteole1"> ad>t:l /a6body"bw-im fl w-tcd x{t;over, l_1com-topb ar id="" class="nbw--barget="_blankm--im fl id{po001 ..m-3ino-ocus nbrue -3 .l-bodnblo.fixedbarheig(blo.fixedbarhe{n{heersona+"poghome& em=odnblo.#934dbarheig(b-ar clea 新闻nloaaaaaaaaat:ce iut1 iut1-4  ad>t:l nloabody" cla.: .nefi7f1;d="blog-1631-com-topbar ibw-im f+"pl_13664001 .m-3 .l-bodnblo.fixedbarheig(e{n{heersona+"poghomeb-barget="_blankm-3ino-ocus nbrue at:l-im fl itx">博客ad>t:l at:l-bw-im fllow:h iute iuteole1"> ad>t:l /a6body"bw-im fl w-tcd x{t;over, l_1com-topb ar i-barget="_blankm--im fl id{po001 ..m-3ino-ocus nbrue -3 .l-bodnblo.fixedbarheig( 20vices/wap"pogdbarhe{n{heersona+"poghomem-6nloaaaaaaaaa 手机博客nloaaaaaaaaa ubli/721}.9-99082863728829/e{n{heersona+"poghomeb-6nloaaaaaaaaa LiveWrh:er写博nloaaaaaaaaa ubli/721}.9-9909}.m32:#600/e{n{heersona+"poghomeb-6nloaaaaaaaaa rd0{写博nloaaaaaaaaat:ce iut1 iut1-4  ad>t:l aaaanloaaanloaaanloaaabody" cla;ne;}s_gacha:lef.: .nefiblo;ne;}s_gacha:lef.6nloaaaaaaaar bw-im fdld{bdifd="" class="nbwbarget="_blankm-3ino-ocus nbrue -3 .l-bodnblo.!--noloongd}.newtheig(y.pt/1cd80170_115dea2f">LOFTER-缝隙是光进入的地方6nloaaaaaaaaaaass="nbw-im f16e/pret t1 a{>6nloaaaaaaaaaaaaaaasr bw-im fay:block;b-barget="_blankm>6nloaaaaaaaaaaaaaaasr bw-im fmedetexb-barget="_blankm-3 .l-bodnblo.wwwd}.newtheig(rgine{n{hl"pog">更多美图>ada6nloaaaaaaaaaaaa/t:a6nloaaaaaaaaaaass="nbw-im fg{di4  adt:a6nloaaaaaaba/t:a6nloaaaaaaanloaaa ublsbli4L:20px('qbbkxz_-9960330_04'ap"d="" class="nbwbarget="_blankm-3ino-ocus nbrue -3 .l-bodnblo.yunni334d}.newtheig(y.pt/1d31ec4d_11634fe4 LOFTER-秋雨瑟瑟花去时6nloaaaaaaaaaaass="nbw-im f16e/pret t1 a{>6nloaaaaaaaaaaaaaaasr bw-im fay:block;b-barget="_blankm>6nloaaaaaaaaaaaaaaasr bw-im fmedetexb-barget="_blankm-3 .l-bodnblo.wwwd}.newtheig(rgine{n{hl"pog">更多美图>ada6nloaaaaaaaaaaaa/t:a6nloaaaaaaaaaaass="nbw-im fg{di4  adt:a6nloaaaaaaba/t:a6nloaaaa/t:a6nloaaanloaaatym-3 .l-bodnblo.fixedbarheig(bcuromU 20}#b at:l  ad>t:l ada6a/t:a6nl aaaaaat:l- <="ght:24pxeArea.: .nefiblog"po6px>t:ce iut1 iut1-4  ad>t:l aaaaat:auto;};ne;}s_e(3dS-ne:lef.: .nefibl" <="ght:24pxeArea>6nloaaaaass="nbw-im f7f1;d="blog-1 im e(3dtag p3inom>潇潇一夜雨 叶落知多少ada6a/t:a6nlaaaaa/t:a6nloaa/t:a6nlaass="nbw-im ffr pg-16e/prett6nloaaass="n cla;ne;}s_}.ginAndRexb-bw-im ffs=" oataaaaaa"d="" class="nbw <=" ublsbli4L:20px('qbbkdbmc_-99505ed_03'ap>注册ada6nloaaaaa登录ada6nloaaaaat:ce iut1 iut1-4x>tx"> ad>t:l nloaaaaass="n cla;ne;}s_00 .m-:lef.: .nefi7f1;d="bs=" at:l-im fl i+"pl_136max00 .m-it"bloztagm" at:l-im fl iblo4px;(/n"> ad>t:l at:l-im fl ifl">加关注ad>t:l d>t:l /t:a6nloaaaa/t:a6nlaas/t:a6nla/t:a6nl6nloa(functogv(){nloaaaaav;lin = docuze:t.getEleze:tById('"pog"> ubliheig(js/yadk/1.1.1.js=" /script6nlnlrfix @NOPARSE nbar osit"odnblo.-podoccdn.nosdn.1}.3 .t/monzj_cdn101/mess id_170510.js=" /script6nlrfix /@NOPARSE nbar lass="n cla"pog;neargi-y{boub-bw-im f"pog;neargi "pog;neargi-y{bou p3inom>las/t:a6nllass="nbw-im f_pog;neargi p3inom" class="nb-body">;neargi>6nloss="nbw-im f"pog;neargif]-->6nloass="n cla#93bulletin argb-bw-im f#93bulletin arg p3inom>laaaaaaa"bw-im flnk#934 .m- m2a argtag p3inom-3 .l-bb-barget="_blankmt显示下一条ada6  |  ar bw-im f .m- 1 .outli argtagm-3 .l-bm-3ino-ocus nbrue >关闭ada6nloas/t:a6nlba/t:a6nlo ss="n clarap o-radargb-bw-im frap o-radarg p3inom>laaaaa at:l- <="co温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!ad>t:l a"d="" class="nbwbw-im ff.m- 001 .6"po6pm-3 .l-bodnblo.dylubl008-weigdbarheig/settings/e{n{h#93ce:ter#m=6">立即重新绑定新浪微博》ada6  |  ar bw-im f .m- 6"po6pxoutlim-3 .l-b">关闭ada6nloa s/t:a6nlbaaass="n cla$_faxianargb-bw-im ffaxianarg p3inom>laaaaaaass="6nl aaaaaa"bw-im fm2a 6"po6pm-3 .l-bodnblo."pogdbarheig/blicAc/:20rede/e{n{h"pogbannerb-barget="_blankmt6nloaaaaash1ubw-im fa c=" at:l-im fl iztag pgom>心灵驿站ad>t:l /h1 nloaaaaaspubw-im fd c=" at:l-im fl iztag pgom>天主爱世人,甚至将他的独生子赐给我们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。ad>t:l /p nloaaas/t:a6nlbaaast:aubw-im ff hoztagm" /t:a6nloaaaar bw-im ftt3ino-ocus nbrue -barget="_blankm-ttyPri#"> at:l-im fl ixxoztagm" /st:l ada6nloas/t:a6nls/t:a6 t:aubw-im farf1 e IE tl,>6nloa t:aubw-im fwkg>6nloaaa t:aubw-im fc hm nloaaaaash2>导航 6]2 nloaaaaas1 .bw-im fa01 .16e/pretm nloaaaaaaaaaaaaaaanl aaaaaaaad=".bw-im fw w-com- aaaaaaaaaaar bw-im fi i0 .m1 hm-3ino-ocus nbrue -ttyPriodnblo.dylubl008-weigdbarheig/">首页ada6nl aaaaaaaa日志ada6nl aaaaaaaaLOFTERada6nl aaaaaaaa相册ada6nl aaaaaaaa音乐ada6nl aaaaaaaa收藏ada6nl aaaaaaaa博友ada6nl aaaaaaaanl aaaaaaaaaadr bw-im fi i6 .m1 hm-3ino-ocus nbrue -ttyPriodnblo.dylubl008-weigdbarheig/on{99pe/">关于我ada6nl aaaaaaaanlaaaadt:aubw-im fwkg">nlaaaaaass="nbw-im fc wc h.16e/pret.m- cla"pog">nlnlaa t:aubw-im farfn .nlcr :#fbm- cla-3m nlaa t:aubw-im farfn.stcr th .m2m nlaaaadt:aubw-im fc tc thstcr>6 h2.bw-im ft3ino IE j#99n ._t_.">日志ad]2 s/t:a6nlaaaa t:aubw-im fr tm thsIE j#9>6 /t:a6nloaaaat:aubw-im flo;lo;hm  s/t:a6nlbaaast:aubw-im fr tr thm  s/t:a6nlba /t:a6nloaaaat:aubw-im farfncstcr>6nlaaaaaa t:aubw-im fc ccstcrsIE j#9>6nl